Taleteknologi

Der er et stigende fokus på anvendelsen af tale i kommunikationen mellem person og computer.

Det naturlige sprog er en af flere kommunikations­måder, som vil blive brugt i fremtidens multimedie­kommunikationssystemer – f.eks. 3G mobiltelefoner, hvor f.eks. faciliteter til udpegning og billedmanipulation blandes med taleinput og oplæsning med talesyntese.

Talesyntese og talegenkendelse udgør to meget vigtige elementer i denne udvikling.